Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου αναλαμβάνει να ελέγξει τις ολοκληρωμένες κατασκευές αλλά και τμήματα αυτών για τυχόν διορθώσεις πριν παραδοθεί η παραγγελία στον πελάτη. Παράλληλα διατηρούνται αρχεία με σχέδια και σημειώσεις κάθε παραγγελίας ώστε σε περίπτωση επανάληψης να μην χρειαστεί ο πελάτης να προσκομίσει εκ νέου προδιαγραφές.