Τμήμα Σχεδίασης

Στόχος του Τμήματος Σχεδίασης είναι η ολοκληρωμένη σχεδίαση προϊόντων, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Ο πελάτης αρκεί να μας προσκομίσει κάποιο σκαρίφημα με το προϊόν που χρειάζεται και οι σχεδιαστές μας αναλαμβάνουν την υλοποίηση των αναλυτικών σχεδίων που χρειάζεται το Τμήμα Παραγωγής.